ZASADY OGÓLNE

1.1. Altersense prowadzi swoją działalność, w szczególności organizuje szkolenia, eventy i coachingi, zgodnie z poniższą Polityką Firmy.

1.2. Uczestnictwo w szkoleniach, eventach lub coachingach, a także korzystanie w jakikolwiek sposób ze strony internetowej www.altersense.pl lub profilu Altersense na portalu www.facebook.com oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszej Polityki Firmy.

1.3. Altersense nie odpowiada za nieupoważnione wykorzystywanie w jakikolwiek sposób przez osoby trzecie wizerunku firmy, logo, treści publikacji lub jakichkolwiek innych danych.

SZKOLENIA, EVENTY I COACHINGI

2.1. Szkolenia, eventy i coachingi oferowane przez Altersense nie zastępują terapii i innych metod leczenia konwencjonalnego.

2.2. Uczestnicy są wyłącznie odpowiedzialni za sposób wykorzystania wiedzy nabytej w czasie szkoleń, eventów i coachingów.

2.3. Do udziału w szkoleniach, eventach i coachingach uprawnione są osoby, które w dniu szkolenia, eventu lub coachingu mają ukończone 18 lat. Osoby młodsze mogą uczestniczyć w szkoleniu, evencie lub coachingu po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.

2.4. Osoby będące w trakcie terapii lub leczenia psychiatrycznego, lub osoby cierpiące na choroby lub zaburzenia psychiczne zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu prowadzącemu przed rozpoczęciem szkolenia, eventu lub coachingu. W takim przypadku prowadzący ma prawo odmówić danej osobie udziału w szkoleniu, evencie lub coachingu, za zwrotem wpłaconych przez nią środków.

UCZESTNICTWO

3.1. Prowadzący lub obsługa szkolenia, eventu lub coachingu ma prawo odmówić każdemu udziału w szkoleniu, evencie lub coachingu, bez podawania przyczyny i za zwrotem uiszczonych przez tą osobę środków.

3.2. Prowadzący lub obsługa szkolenia, eventu lub coachingu ma prawo wyprosić każdą osobę, która swoim zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie szkolenia, eventu lub coachingu i po dwukrotnym upomnieniu w dalszym ciągu nie zmienia swojego zachowania. W takim przypadku osobie tej zwracana jest niewykorzystana część wpłaconych przez nią środków.

3.3. W czasie szkolenia, eventu lub coachingu uczestnicy są zobowiązani do wykonywania ćwiczeń zgodnie z zaleceniami prowadzącego. Altersense nie ponosi odpowiedzialności za sposób i skutki wykonywania ćwiczeń, w szczególności za ich wykonywanie niezgodnie z instrukcją udzieloną przez prowadzącego.

3.4. Uczestnicy są zobowiązani poinformować prowadzącego lub obsługę szkolenia o wszelkich czynnikach mogących wpłynąć na prawidłowe wykonanie przez nich ćwiczenia, w szczególności co do predyspozycji fizycznych, urazów, lęków oraz fobii.

UTRWALANIE I PRAWA AUTORSKIE

4.1. Udział w organizowanych przez Altersense szkoleniach, eventach lub coachingach oznacza zgodę na utrwalanie ich przebiegu, w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie.

4.2. Nagrania szkoleń i eventów oraz wykonane w ich czasie zdjęcia mogą być następnie wykorzystane przez Altersense w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności w celach szkoleniowych i marketingowych. Uprawnienie to obejmuje prawo do wykorzystania wizerunku oraz głosu uczestnika.

4.3. Coachingi indywidualne nie są nagrywane ani utrwalane w jakikolwiek inny sposób, chyba że co innego wynika z umowy pomiędzy uczestnikiem a Altersense. W żadnym wypadku Altersense nie ma prawa do udostępnienia osobom trzecim w jakimkolwiek celu nagrań indywidualnych coachingów.

4.4. AlterSense nie ma prawa do wykorzystywania wizerunku lub głosu uczestników szkoleń, eventów lub coachingów w formie naruszającej ich dobro osobiste lub krzywdzącej ich w inny sposób.

4.5. Uczestnicy nie mogą we własnym zakresie w jakikolwiek sposób utrwalać przebiegu szkoleń, eventów lub coachingów. Na prośbę uczestnika Altersense może udostępnić zdjęcia ze szkolenia lub eventu, w którym brał on udział.

ZMIANA TERMINU I ZWROT WPŁAT

5.1. Altersense zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, eventu lub coachingu w dowolnym terminie lub jego odwołanie z uwagi na brak wystarczającej liczby osób. W takim przypadku środki wpłacone przez uczestników są im zwracane lub pozostają do wykorzystania na inne szkolenia, eventy lub coachingi.

5.2. W przypadku niemożności udziału w szkoleniu, evencie lub coachingu wpłacone przez uczestnika środki przeznaczane są na inne szkolenia, eventy lub coachingi organizowane przez Altersense, wedle wyboru uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Altersense zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Polityce Firmy w dowolnym momencie.

6.2. Użytkowników i uczestników obowiązuje aktualna treść Polityki Firmy.

 • 15.09. – 16.09.2012 – 2 dni, 48 h które zmieniły moje życie. Idąc na szkolenie miałem swoje przekonanie, czego mogę dowiedzieć się na tym wydarzeniu. Jak to zwykle bywa, rzeczywistość zweryfikowała moje poglądy. Podczas gdy mógłbym się rozpisywać się na temat wielu umiejętności, które posiadłem np. sposobu integracji osobowości (ćwiczenia z dialogiem ze swoją imprezową wersją nie zapomnę do końca życia), podkreślę to, co...

  Czytaj więcej >> - PAWEŁ KASSYK, WARSZAWA- „FANTASTYCZNE RELACJE”
 • Bardzo podobały mi się Warsztaty Medytacyjne prowadzone przez Rafała. Byłam na wielu szkoleniach i treningach, jednakże to wydarzenie zdecydowanie wybija się na tle innych. To co było super to min. fajna struktura szkolenia – wstęp z dużą podstawą teoretyczną, popartą wnioskami z badań naukowych, świetnie dobrane ćwiczenia, krótkie i na temat. Na uwagę zasługują również duża energia, entuzjazm i pasja prowadzącego! Widać, że Rafał...

  Czytaj więcej >> - AGATA I., WARSZAWA- „WARSZTATY MEDYTACYJNE”
 • Warsztaty Medytacyjne prowadzone przez Rafała zaopatrzyły mnie w jedne z najlepszych narzędzi zmiany osobistej jakie otrzymałem w życiu. Już kilka dni po warsztatach czuję jak coraz bardziej wybudzam się z iluzorycznych myśli i przekonań i żyję w świecie, a nie w swojej głowie. Poprawiła mi się jakość komunikacji z własnym ciałem. Wysłuchując jego potrzeb odblokowałem zastygłe emocje, które miały wpływ na stan mojego zdrowia....

  Czytaj więcej >> - MICHAŁ JANKOWSKI, WARSZAWA- „WARSZTATY MEDYTACYJNE”
 • Uświadomiłam sobie, że wszelkie „definicje mnie” to tylko przekonania i całkowicie ode mnie zależy, czy pozwolę sobie w nie wierzyć – było zupełnie rewolucyjne, chociaż z pozoru takie proste. W rezultacie wszystkich odbytych procesów ubiegły tydzień przeżyłam w całkowicie innej jakości, niż dotąd. Praca, która już kojarzyła mi się jednoznacznie z wielką ilością stresu, okazała się nagle miejscem pełnym przestrzeni i możliwości – w...

  Czytaj więcej >> - MATYLDA KRASOCZKO, WARSZAWA - "INTENSYWNY PROCES COACHINGOWY"
 • Z trenerami Altersense, czyli Kubą i Rafałem miałem przyjemność obcować na Wyprawie Odrodzenia Męskości. Ponieważ z praktykami rozwoju osobistego miałem do czynienia pierwszy raz w życiu, zupełnie nie wiedziałem czego się spodziewać. Po tematyce zajęć, które miały znaleźć się na WOM, obiecywałem sobie wiele i się nie zawiodłem. Przygotowany przez obu trenerów program, przeplatająca się teoria z praktyką, oraz możliwość aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach,...

  Czytaj więcej >> - SEBASTIAN KOSOBUDZKI, SOSNOWIEC - "WYPRAWA ODRODZENIA MĘSKOŚCI"
 • Coaching z Rafałem jest dla mnie za każdym razem nowym doświadczeniem. Czasem bywa zabawny tj. coaching prowokatywny – polecam ta formę  (można się uśmiać jak na dobrej komedii a nawet bardziej bo na własnej) oferującą  nabranie dystansu do tworzonych przez umysł historii. Wykorzystując inne formy coachingu Rafał potrafił poprowadzić mnie do moich corestories i wykorzystując odpowiednie narzędzia skutecznie te historie kwestionowaliśmy. Rafał dysponuje świetnymi...

  Czytaj więcej >> - RAFAŁ KRĘŻOŁEK, WARSZAWA - „INTENSYWNY PROCES COACHINGOWY”
 • Polecam warsztaty Rafała wszystkim, którzy są przygotowani na pozytywne zmiany w swoim życiu. Zajęcia mocno wciągają, dają takiego powera żeby na serio pozmieniać swoje życie na lepsze, skoro to takie proste:) W ciągu paru godzin poznałam i przećwiczyliśmy razem sporo ciekawych metod medytacyjnych, z których korzystam sama w domu i przynoszą rewelacyjne efekty:) Rafał jako prowadzący sprawdza się świetnie – wyczuwa energię grupy i...

  Czytaj więcej >> - KATARZYNA SKOWRON, WARSZAWA- „WARSZTATY MEDYTACYJNE”
 • Z Rafałem miałam okazję pracować kilka godzin. Dzięki niemu poznałam świetne ćwiczenia i techniki dotyczące zmiany przekonań, zarządzania emocjami, wytyczania celów czy też wprowadzania harmonii do relacji partnerskich. Zaskoczyło mnie jak wiele jest rzeczy, które na pozór mogą się wydawać oczywiste a jednak ich na co dzień nie dostrzegamy. I tutaj właśnie pomoc Rafała jest nieoceniona. Byłam zdumiona jego wiedzą i tym z jaką...

  Czytaj więcej >> - PAULINA KEMPSKA, GDYNIA - COACHING INDYWIDUALNY
 • Szkolenie super !!! Świetna grupa szkoleniowa, przekazali mi niesamowitą wiedzę, którą wykorzystam. Było to dla mnie pierwsze szkolenie tego typu i jestem pod ogromnym wrażeniem. Fajni ludzie i bardzo przyjazna atmosfera, co dostarcza dużo pozytywnej energii !!! Zyskałam motywację i wiarę, że można żyć inaczej ze sobą i innymi ludźmi. Trenerzy pokazali jak można pracować nad sobą, poprzez przykłady i ćwiczenia, które zawierały dużo...

  Czytaj więcej >> - SYLWIA SAJDYCH, REDA- „FANTASTYCZNE RELACJE”
 • Urodzony coach. Ma talent to błyskawicznego otwierania umysłu i zmiany perspektywy. Umożliwia i wspiera rozumienie siebie. Niesamowicie spójny, uważny, elastyczny. Dostosowuje się do każdych warunków. Posiada niebywałą umiejętność dobierania efektywnych metod pracy do charakteru, światopoglądu i osobowości danej osoby. To było pierwsze szkolenie NTS z Rafałem w roli trenera, ale już teraz wiem, że nie ostatnie. Spędziłam z nim jedynie dwa dni, a wyszłam...

  Czytaj więcej >> - JUSTYNA BARTNIK, LUBLIN - „NADZYWCZAJNY TALENT SPOŁECZNY”

Najbliższe szkolenia

Przejdź do katalogu szkoleń>>